ZADNJE NOVICE

VERNIK d.o.o.

Moškanjci 79
2272 Gorišnica
Telefon: (02) 743 03 00

PE Sveti Tomaž
Sveti Tomaž 15e
2258 Sveti Tomaž
Telefon: (02) 719 55 88

ODPIRALNI ČASI
Ponedeljek in sreda 7.00 – 18.00
Torek, četrtek in petek 07.00 – 15.00
Malica 11.00 – 12.00
Sobota 07.30 – 10.00

Odpiralni čas Sveti Tomaž :
Od ponedeljka do petka 7.00 – 15.00
Malica 10.00 – 11.00
Sobota 07.30 – 09.00

Glasilo Objave UVHVVR

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (Uprava) izdaja Objave UVHVVR*, ki so uradno glasilo Uprave in v katerih Uprava v skladu z Zakonom o semenskem materialu kmetijskih rastlin objavlja:
podatke o vloženih, umaknjenih, zavrženih prijavah za vpis sorte v sortno listo,
predloge za poimenovanje sort in odobritve predlaganih imen sort,
podatke o izdanih odločbah o vpisu in zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo,
podatke o sortah, ki se izbrišejo iz sortne liste,
uradna obvestila o rokih za vlaganje prijav za vpis sorte v sortno listo in dostavo semenskega materiala za preizkušanje VPU sort,
druga obvestila v zvezi s postopkom vpisa sorte v sortno listo.
V Objavah UVHVVR se objavi tudi seznam fizičnih in pravnih oseb, ki jih Uprava imenuje, da v postopku uradne potrditve semenskega materiala kmetijskih rastlin, pod uradnim nadzorom organa za potrjevanje, opravljajo preglede semenskih posevkov ter vzorčenja in laboratorijska testiranja semena poljščin (=seznam preglednikov, vzorčevalcev in laboratorijev).

Objave UVHVVR izhajajo kot četrtletna periodična publikacija v tiskani in elektronski obliki.
►Zadnja objava: Objave UVHVVR, št. 65/2016, 30. november 2016

Povezava : http://www.uvhvvr.gov.si/